بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس / پگاه گلستان در بازار دوم درج شد
در حال حاضر بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در بازار اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) هستند که با توجه به راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری شاهد افزایش چشمگیری در تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای فرابورس ایران در مقایسه با سال گذشته باشیم.پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
پذیره نویسی اولین صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یکشنبه 7شهریور ماه95 در بورس تهران آغاز می شود.درج صنعتی مینو در بورس
شرکت صنعتی مینو با نماد «غصینو» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.