سبز رنگی کل بازار
طی معاملات امروز، گروه اکثراً متعادل و مثبت سرمایه گذاری، با صف خرید نمادهای وبهمن، وسکاب و ونیکی به کار خود پایان دادند."شیران" اولین پیش بینی 97 را بدون تغییر اعلام کرد
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران برای دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه ماه 97 مبلغ 700 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل فقط یک ریال افزایش داشت.امکان کلاهبرداری در معاملات کریپتوکرنسی ها زیاد است/هشیار باشید
عکس العمل بسیار سریع کمیسیون اوراق بهادار آمریکا در روز دوشنبه بسیار مهم بود به این دلیل که نشان داد این نهاد کاملا به معاملات این ارزها و عرضه های اولیه آن توجه دارد ."ساینا" اولین سود سال 97 را اعلام کرد
شرکت صنایع بهداشتی ساینا برای دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذرماه 97 مبلغ 456 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 8 درصد افزایش داشت.