حرکت صعودی ساختمانی ها
درگروه های ساختمانی و سیمانی که معاملاتی اکثرا مثبت در جریان بود، نمادهای ثاژن، ثباغ، ثالوند، ثشرق، ثرود، ساروم، سهگمت، سشرق، سفارس سبهان، سکرما، ستران و سبزوا از اقبال بیشتر و رشد قیمتی بیشتری نسبت به هم گروهی ها برخوردار بودندبورس تهران سبز پوش به تعطیلات رفت
صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سیمان غرب، ایران تایر، لامیران، کاشی پارس، معدنی دماوند، دارویی لقمان و روز دارو بود.تولید روغن موتور الوند پس از ۳۶ سال در آبادان آغاز شد
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول کاهش خام فروشی، افزایش تولید، ارزش افزوده بیشتر، داشتن ۱۲ هزار متر انبار نوسازی شده، معافیت مالیاتی و معافیت عوارض گمرکی به دلیل منطقه آزاد بودن را از مهمترین ویژگیهای تولید در این منطقه ذکر کرد.بازدید دو نماینده مجلس سوریه از سایپا
نماینده مجلس سوریه تصریح کرد: کشور سوریه بخش زیادی از خودروهای مصرفی خود را از محصولات ساپیا برای مصرف شهروندان وارد می کند. به نظر من دولت ایران از لحاظ رسانه ای باید تلاش بیشتری نماید تا دستاوردهای صنعت خودور ایران را بهتر معرفی نماید. جنگ امروز جنگ رسانه ای است.